Particulieren

Particulieren kunnen deelnemen aan de individuele trainingen.

Deze lessen worden overdag en of ’s avonds gegeven. Kijk voor lestijden op de pagina INFORMATIE.
In deze trainingen werkt u individueel gericht, in eigen tempo, onder persoonlijke begeleiding van de docent. U legt zich vast voor minimaal 1 les per week, maar er kunnen meerdere lessen per week afgenomen worden.

Werkt u in een ploegendienst dan kunt u in onderling overleg wisselen tussen de lestijden.

U werkt met een lesblokkensysteem. 1 lesblok bestaat uit 6 lessen van 1 ½ uur. Meer informatie over de kosten kunt u vinden onder de knop PRIJZEN.